Rekonštrukcia sociálnych zariadení - Domov sociálnych služieb Hrabiny

Nachádzate sa tu

Pred nedávnom sme Vám ukázali rekonštrukciu dvoch škôlok v Novej Banilaugh  a dnes Vám ukážeme ďalšiu úspešne dokončenú rekonštrukciu zdravo-technických sociálnych zariadení, ktorú má za sebou Domov sociálnych služieb Hrabiny.

Predmetom tejto rekonštrukcie bola kompletná obnova miestnosti kúpeľna a miestnosti WC spolu s dodaním nových zriaďovacích predmetov ako vaní , spŕch, umývadiel, toaliet, splachovačov a nerezového pisoára.

K tomuto príspevku Vám chceme už len popriať pekný deň a malý odkaz na dnes:
„Robte to, čo milujete. A milujte to, čo robíte. Potom to nebude pre Vás práca!”heart

Naše služby

Zamerané na kvalitu

BUILDING - stavebná činnosť BUILDING - stavebná činnosť

BUILDING - stavebná činnosť a komplexná revitalizácia budov

 • zatepľovanie, obnova a komplexná revitalizácia bytových domov a iných budov, 
 • zabezpečovanie financovania obnovy bytových domov,
 • zateplenie a hydroizolácie plochých striech,
 • klampiarske práce,
 • výstavba rodinných domov a iných stavieb,
 • predaj stavebných materiálov,
 • zemné práce.

Viac o službách BUILDING

CONSTRUCTION - montážne práce CONSTRUCTION - montážne práce

CONSTRUCTION - montážne práce a prenájom lešenia 

 • montáž a demontáž lešení,
 • výroba a montáž balkónových zábradlí,
 • výroba a montáž prístreškov a striešok nad vstupmi do budov,
 • prenájom systémového lešenia,
 • prenájom stavebných strojov,
 • požičovňa stavebného náradia.

Viac o službách CONSTRUCTION

Používame kvalitné materiály

                     

http://sk.weber