BUILDING - stavebná činnosť

Nachádzate sa tu

BUILDING - stavebná činnosť a komplexná revitalizácia budov

 • zatepľovanie, obnova a komplexná revitalizácia bytových domov a iných budov, 
 • zabezpečovanie financovania obnovy bytových domov,
 • zateplenie a hydroizolácie plochých striech,
 • klampiarske práce,
 • výstavba rodinných domov a iných stavieb,
 • predaj stavebných materiálov,
 • zemné práce.

 

Termovízne snímkovanie

 

V rámci obnovy budov zabezpečujeme aj termovízne snímkovanie pred a po zateplení. Termosnímky sú potrebné na diagnostiku kritických miest úniku tepla z budovy a po realizácii obnovy a zateplenia dokumentujú nápravu pôvodného stavu. 

 

Financovanie obnovy Vašich bytových domov 

 

Súčasťou našich služieb v rámci BUILDING - stavebnej činnosti je pomoc pri vybavovaní financovania obnov budov. Máme skúsenosti so zabezpečovaním finančných zdrojov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) v rámci  Vládneho programu zatepľovania. Zabezpečujeme aj komerčné úvery z bánk, ktoré sú často potrebné na doplnenie financií zo ŠFRB.

 

Energetické certifikáty budov 

 

Súčasťou našich služieb v rámci BUILDING - stavebnej činnosti je aj dodanie energetického certifikátu budovy (ECB) v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 311/2009. Energetický certifikát určuje postup ako znížiť spotrebu energie a ušetriť náklady. Energetický certifikát je potrebný pre správcovské spoločnosti a vlastníci budov pri dokončení novej budovy, po rozsiahlej obnove domu, pri prenájme alebo odpredaji budovy.

 

Ochrana životného prostredia

 

Vo všetkých oblastiach našej činnosti dodržiavame zásady ochrany životného prostredia. Používame materiály, ktoré zodpovedajú týmto zásadám a obnovou domov prispievame k zníženiu negatívnych dopadov ich prevádzky na životné prostredie.

 

Certifikáty 

 

Odborná spôsobilosť našej spoločnosti je podložená licenciami vydanými TSÚS v Bratislave  na zhotovovanie rôznych zatepľovacích systémov. Pravidelne sa zúčastňujeme na odborných školeniach, organizovaných výrobcami stavebných materiálov, sledujeme najnovšie trendy a dodržiavame predpísané normy. 

 

Naše služby

Zamerané na kvalitu

BUILDING - stavebná činnosť BUILDING - stavebná činnosť

BUILDING - stavebná činnosť a komplexná revitalizácia budov

 • zatepľovanie, obnova a komplexná revitalizácia bytových domov a iných budov, 
 • zabezpečovanie financovania obnovy bytových domov,
 • zateplenie a hydroizolácie plochých striech,
 • klampiarske práce,
 • výstavba rodinných domov a iných stavieb,
 • predaj stavebných materiálov,
 • zemné práce.

Viac o službách BUILDING

CONSTRUCTION - montážne práce CONSTRUCTION - montážne práce

CONSTRUCTION - montážne práce a prenájom lešenia 

 • montáž a demontáž lešení,
 • výroba a montáž balkónových zábradlí,
 • výroba a montáž prístreškov a striešok nad vstupmi do budov,
 • prenájom systémového lešenia,
 • prenájom stavebných strojov,
 • požičovňa stavebného náradia.

Viac o službách CONSTRUCTION

Používame kvalitné materiály

                     

http://sk.weber