Kontakt

Nachádzate sa tu

BESOL, s. r. o. 

966 52 Orovnica 18 

e-mail: besol@besol.sk

www.besol.sk

IČO: 47 579 145

DIČ: 2023968276

 

Kancelária:

Ing. Silvia Tršová 

+421 917 360 985   kancelaria@besol.sk

 

 

 

konateľ 

Vladimír Bratko

+421 908 198 707    besol@besol.sk

rozpočtár

Ing. Michal Žarnovický

ekonómka

Ing. Mária Vicenová

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 26045/S. 

 

Naše služby

Zamerané na kvalitu

BUILDING - stavebná činnosť BUILDING - stavebná činnosť

BUILDING - stavebná činnosť a komplexná revitalizácia budov

 • zatepľovanie, obnova a komplexná revitalizácia bytových domov a iných budov, 
 • zabezpečovanie financovania obnovy bytových domov,
 • zateplenie a hydroizolácie plochých striech,
 • klampiarske práce,
 • výstavba rodinných domov a iných stavieb,
 • predaj stavebných materiálov,
 • zemné práce.

Viac o službách BUILDING

CONSTRUCTION - montážne práce CONSTRUCTION - montážne práce

CONSTRUCTION - montážne práce a prenájom lešenia 

 • montáž a demontáž lešení,
 • výroba a montáž balkónových zábradlí,
 • výroba a montáž prístreškov a striešok nad vstupmi do budov,
 • prenájom systémového lešenia,
 • prenájom stavebných strojov,
 • požičovňa stavebného náradia.

Viac o službách CONSTRUCTION

Používame kvalitné materiály

                     

http://sk.weber