Bytový dom - ŽIAR NAD HRONOM

Nachádzate sa tu

Bytový dom, Rázusova č. 523 - ŽIAR NAD HRONOM

Rekonštrukcia prístupových chodníkov

Obnova bytového domu je dôležitá, tak ako po funknčnej stránke, tak aj po vizuálnej. Avšak nemôžeme zabudnúť na okolie bytového domu, ktoré má tiež svoje zastúpenie pri celkovom dojme. 

Na podnet vlastníkov bytového domu v Žiari nad Hronom sme sa pustili do rekonštrukcie prístupových chodníkov, ktoré neboli ani z bezpečnostnej, ani vizuálnej stránky vyhovujúce.

K realizáciíbolo pripojených aj niekoľko bonusov, ktoré neboli predmetom rozpočtu a to: 

 • vybudovanie stanovísk pod lavičkové sedenie
 • nátery oceľových zábran,
 • výmenu lavičiek za nové.

Naše služby

Zamerané na kvalitu

BUILDING - stavebná činnosť BUILDING - stavebná činnosť

BUILDING - stavebná činnosť a komplexná revitalizácia budov

 • zatepľovanie, obnova a komplexná revitalizácia bytových domov a iných budov, 
 • zabezpečovanie financovania obnovy bytových domov,
 • zateplenie a hydroizolácie plochých striech,
 • klampiarske práce,
 • výstavba rodinných domov a iných stavieb,
 • predaj stavebných materiálov,
 • zemné práce.

Viac o službách BUILDING

CONSTRUCTION - montážne práce CONSTRUCTION - montážne práce

CONSTRUCTION - montážne práce a prenájom lešenia 

 • montáž a demontáž lešení,
 • výroba a montáž balkónových zábradlí,
 • výroba a montáž prístreškov a striešok nad vstupmi do budov,
 • prenájom systémového lešenia,
 • prenájom stavebných strojov,
 • požičovňa stavebného náradia.

Viac o službách CONSTRUCTION

Používame kvalitné materiály

                     

http://sk.weber