Bytové domy - HRONSKÝ BEŇADIK

Nachádzate sa tu

 

Bytové domy, Hlavná 294, 295 - HRONSKÝ BEŇADIK

Komplexná obnova bytových domov

V našej réžií boli realizované aj tieto dva bytové domy v Hronskom Beňadiku. Okrem samotnej realizácie sme najprv zaobstarali projektovú dokumentáciu v požadovanom rozsahu. Po vypracovaní projektovej dokumentácie, boli všetky podklady odovzdané príslušnému stavebnému úradu, ktoré nám na základe toho vydalo stavebné povolenie. Samotná obnova zahŕňala: 

- zateplenie obvodového plášťa,

- výmena pivničných okien,

- vybúranie schodiskového kopilitu a následne vymurovanie a osadenie nových okien,

- výmena garážových brán za elektrické automatické brány,

- výmena bleskozvodov,

- dodávka a montáž kovových prístreškov nad zadné vstupy. 

 

 

Ako bonus pre vlastníkov bytových domov boli vybudované prístupové cesty do garážových brán a taktiež osvetlenie.

 

 

Naše služby

Zamerané na kvalitu

BUILDING - stavebná činnosť BUILDING - stavebná činnosť

BUILDING - stavebná činnosť a komplexná revitalizácia budov

 • zatepľovanie, obnova a komplexná revitalizácia bytových domov a iných budov, 
 • zabezpečovanie financovania obnovy bytových domov,
 • zateplenie a hydroizolácie plochých striech,
 • klampiarske práce,
 • výstavba rodinných domov a iných stavieb,
 • predaj stavebných materiálov,
 • zemné práce.

Viac o službách BUILDING

CONSTRUCTION - montážne práce CONSTRUCTION - montážne práce

CONSTRUCTION - montážne práce a prenájom lešenia 

 • montáž a demontáž lešení,
 • výroba a montáž balkónových zábradlí,
 • výroba a montáž prístreškov a striešok nad vstupmi do budov,
 • prenájom systémového lešenia,
 • prenájom stavebných strojov,
 • požičovňa stavebného náradia.

Viac o službách CONSTRUCTION

Používame kvalitné materiály

                     

http://sk.weber